Klubbnyheter

Varsel om vårdugnad.

Varsel om vårdugnad Klubben har har kjøpt inn en pakke med lodd fra sportslotteriet. Det er totalt snakk om 1000 lodd og dette erstatter den «vanlige&ra

Status: Aldersbestemte lag.

Vi vokser, men vi trenger flere! Vi er i etableringsfasen av vår satsning på aldersbestemte lag og har allerede fått hele 9 barn i alderen 6-12 år på vår