Innkalling til årsmøte i Lillestrøm IBK

ÅrsmøteÅrsmøte i Lillestrøm Innebandyklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lillestrøm IBK. Årsmøtet avholdes tirsdag 15. mars kl. 19.00 i Skedsmohallen, kafebygget.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 8. mars, og sendes direkte til styret.libk@gmail.com

Vi minner om at årsmøtet er obligatorisk for alle medlemmer.

Vel møtt!

Styret