/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));

Innkalling til årsmøte i Lillestrøm IBK

Innkalling til årsmøte i Lillestrøm IBK

Årsmøtet avholdes torsdag 11. april 2019 kl. 18.30!!! i Skedsmohallen, møterom 4.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende (styret.libk@gmail.com) senest torsdag 4. april. Vi oppfordrer alle til å stille på årsmøtet!

Saksliste:

1.       Godkjenne de stemmeberettigede

2.       Godkjenne innkallingen, saksliste og dagsorden

3.       Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

4.       Behandle klubbens årsberetning

5.       Behandle klubbens regnskap

6.       Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgift og medlemsavgift

7.       Vedta klubbens budsjett

8.       Styreforslag – Alle lag skal ha en representant i styret

9.       Foreta valg:

a.       Leder (to år)

b.       Kasserer (to år)

c.       Øvrige styremedlemmer (to år)

d.       Valgkomite

10.       Behandle innkommende forslag og saker

11.   Avslutning

 

Vi ønsker også å komme i kontakt med medlemmer som ønsker å bidra inn mot styret og klubben generelt.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret
Lillestrøm IBK